გარანტი კომახიძე 1

დასრულებული პროექტი

პროექტის აღწერა

განხორციელებული პროექტი სამი თვით ადრე დაასრულა გარანტი ჯგუფმა, ვიდრე მერიის მიერ გაცემული სანებართვო მოწმობა ითვალისწინებდა.

კვლევების თანახმად ჩვენი ბინათმესაკუთრეების 95% არ ასხვისებს ჩვენთან შეძენილ ფართს და თავად რჩება მესაკუთრედ.

მისამართი: ბათუმი, აკადემიკოს მამია კომახიძის #99